Forum Studenckich Kół Naukowych

8 grudnia 2009 roku w Wyższej Szkole Zarządzania odbyło się pierwsze w historii uczelni

FORUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

pod hasłem:
Rola kół naukowych i organizacji studenckich w kształtowaniu osobowości studenta.

Celem Forum było zaprezentowanie dotychczasowego dorobku Studenckich Kół Naukowych, wymiana myśli i doświadczeń, wskazanie na znaczenie tych organizacji w kształtowaniu postaw i osobowości studenta oraz zastanowienie nad perspektywami ich dalszego rozwoju.

W Forum uczestniczyły Studenckie Koła Naukowe z Trójmiasta i okolic oraz Parlament Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Impreza przebiegła w przyjacielskiej atmosferze, a członkowie Kół oraz ich opiekunowie mają nadzieję na owocną współpracę.