Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny Obchodów 10-lecia WSZ

Uchwałą nr 2/2008, na podstawie § 12 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Senat Wyższej Szkoły Zarządzania powołał Komitet Organizacyjny Obchodów Roku Jubileuszowego Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.