Seminarium naukowo – szkoleniowe “Fizjoprofilaktyka schorzeń wieku dorosłego”

Dnia 16 maja 2009 r. w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku miało miejsce seminarium naukowo – szkoleniowe, którego tematem była FIZJOPROFILAKTYKA SCHORZEŃ WIEKU DOROSŁEGO.

Program seminarium:

  • Wysiłek fizyczny stosowany w działaniach fizjoprofilaktycznych a możliwości fizjologiczne organizmu – prof. dr hab. n. med. Witold Juzwa.
  • Rola działań fizjoprofilaktycznych w otyłości, osteoporozie, schorzeniach układu krążenia i schorzeniach kręgosłupa – dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka.
  • Nordic Walking – walory zdrowotne i rekreacyjne. Wybrane zagadnienia nauczania techniki ruchu – prof. nadz. dr hab. Krzysztof Prusik.
  • Wpływ ukierunkowanego treningu zdrowotnego na prewencje osteoporozy – studium przypadku – dr Katarzyna Prusik.
  • Postępowanie fizjoprofilaktyczne w schorzeniach kręgosłupa – dr n. wych. fiz. Karol Bibrowicz.

Organizatorzy:

  • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
  • Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku – dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka