Ogólnopolska konferencja naukowa „Bibliotekarz – zawód czy powołanie?”

W dniach od 2 do 4 września 2009 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa bibliotekarzy pod hasłem: Bibliotekarz – zawód czy powołanie? Wzięło w niej udział prawie 50 bibliotekarzy z bibliotek uczelni państwowych jak i niepaństwowych, a także z Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Mieliśmy przyjemność gościć koleżanki i kolegów z całej Polski: z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Częstochowy, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Łodzi, Płocka, Szczecina, Chełma i Opola. Zgłoszono 24 referaty, ktore niebawem ukażą się drukiem w recenzowanej monografii. Obradom jak zwykle towarzyszyły żywe dyskusje, ktore przenosiły się także do kuluarów. Konferencja była otwarta dla bibliotekarzy szkół ponadgimnazjalnych. Naszymi obradami zainteresował się także ksiądz profesor Zdzisław Kropidłowski z Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przysłuchując się im i biorąc udział w dyskusjach.