Rok Jubileuszowy Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

11 12 2008

Rok 2009 dla Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku to Rok Jubileuszowy o wyjątkowym znaczeniu.

W 2009 r. uczelnia obchodziła 10. rocznicę istnienia. Świadomy doniosłości tych historycznych wydarzeń Senat Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku działając na podstawie § 12 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, ogłosił rok 2009 w Wyższej Szkole Zarządzania Rokiem Jubileuszowym, który był okresem refleksji nad 10-letnią historią uczelni – jednej z pierwszych wyższych szkół niepublicznych w naszym regionie oraz do twórczej, otwartej dyskusji na temat roli i strategii szkolnictwa wyższego w budowaniu społeczeństwa wiedzy na miarę XXI wieku.

Historię Uczelni wyznaczają trzy daty, a mianowicie:

 • 19 lipca 1999 r. – utworzenie uczelni na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-487/RO/99 z dnia 15 lipca 1999 r.,
 • 30 lipca 1999 r. – wpisanie do rejestru niepublicznych uczelni zawodowych pod nr 24,
 • 1 października 1999 r. – immatrykulacja pierwszych studentów.

Obchody Dziesięciolecia Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku to ważne wydarzenie społeczne, które uczczono poprzez cykl wielu uroczystości naukowych, środowiskowych, studenckich i sportowych.
W ramach obchodów odbyły się:

1. konferencje i seminaria naukowo-szkoleniowe:

 • konferencja prasowa,
 • ogólnopolska konferencja naukowa Bibliotekarz – zawód czy powołanie?,
 • Konferencja Information Technology and Knowledge Management 2009 – ITAKM 2009,
 • ogólnopolska konferencja naukowa Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki,
 • seminaria naukowo – szkoleniowe z zakresu fizjoterapii,

2. zawody sportowe:

 • zawody w pływaniu,
 • zawody w piłkę koszykową,
 • zawody w halową piłkę nożną,

3. a także:

 • uroczysta gala w Operze Bałtyckiej,
 • wernisaż zdjęć z 10-letniej historii WSZ oraz wystawa jubileuszowa,
 • konkurs fotograficzny dla studentów WSZ,
 • I Zjazd Absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku,
 • udział w Wielkim Przejeździe Rowerowym,
 • udział w Dniach Żabianki,
 • uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WSZ,
 • wyjątkowo uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010,
 • akcja krwiodawstwa,
 • impreza studencka,
 • Forum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Niepublicznych Województwa Pomorskiego.

Organizacją wydarzeń jubileuszowych zajmował się specjalnie powołany przez Senat Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku – Komitet Obchodów Dziesięciolecia.

Ponad dziesięcioletnia historia Uczelni to istotny rozwój bazy dydaktycznej, zwiększenie liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym samodzielnych pracowników nauki o znaczącym dorobku zawodowym i naukowym) oraz ciągły wzrost liczby absolwentów.

gdańsk Patronat honorowy nad obchodami 10-Lecia Wyższej Szkoły Zarządzania objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

dokument potwierdzający przyznanie patronatu honorowego Prezydenta Pawła Adamowicza


Opcje

Info